ELSŐ KÉZBŐL – BÍRÓSÁGI PEREK ELŐTT, PER UTÁN – EMBERI MÉLTÓSÁG ÉS TREND

Per ma, vagy per holnap váratlanul? Az idő ára emberek között? Tájékoztatás részletesen a személyes találkozókon!Adós is magyar ember szemléletével az FMH esetekben. Magyar állampolgárok részére közérthető információ és érdekeik védelmére ügyfélszolgálat! Professzionális, ügyfélbarát iroda a magyar emberek számára! Per előtt – per közben – per után! Járjon egy lépéssel előbbre a problémás ügyeiben! Az emberek problémái nálunk tiszteletet érdemelnek! Jogtudatosság erőssége a jogkövetés elősegítése alapja!Per szándéka ma, kiadás holnap! Magyarország településeiről bejelentkezhet saját esetével! Magyar állampolgárok külföldi sérelmes esetei! Akta és vita megbízható irodája vagyunk Magyarországon 1992 óta a jogelődőkkel 2019-ben is! Megbízásokat a konkrét peres ügyek előtt, vagy bírósági perekben, FMH postai érkezésekor, per után elfogadjuk a hatékony megállapodás, lezárás szakmai meggyőződésével. Segítőkész ügyfélszolgálat, ügyfél érdekvédelem és jogtudatosság növelése, időpont kiválasztás lehetősége a jogviták, peres ügyek megoldása, elkerülése érdekében! Jelentkezzen időbenl! Építési jogviták – válások, vagyonmegosztások, örökség és hagyaték vitái, fizetési meghagyás és adósság, devizahitel és elszámolások vitái, egészségügyi jogsérelmek, Strasbourgban beadandó ügyek előkészítése, szaktárgyalási trend és válság megoldások lehetőségek a vitás ügyeiben! Kérjen időpontot: 06-302-164-102 (10-18h munkanapokon) Jelentkezzen be e-mail-ben: ugyek.perek@index.hu Budapesten és vidéken ügyek és perek! Foglalkozunk külön munkacsoportban a Németországban dolgozók eseteivel.- Az Ön ügye fontos számunkra! Jobb a bírósági per kiváltása szakértői munkával. PERMEGELŐZŐ SZAKMAI, BÍRÓSÁGI PER ELŐTTI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS VÁLSÁG TÁRGYALÓ IRODA a Londonban, Egyesült Királyságban dolgozók esetei számára Magyarországon. Németül, angolul beszélnek kollégáink.

Vita, per, üzleti vita az emberek életében! Figyeljen a költségmentesség változásaira 2018!

Vita emberek között, vita rokonok között az élethelyzetek sajnálatos velejárója.

Vita 2018-ban, azonban sokkal komolyabb mérlegelést vár el a magyar emberektől, mint az előző években!        Új év sok mindent megváltoztat a peres ügyekben!

 

Új perrendtartás mellett változik 2018-ban a költségkedvezmények, költségmentesség kérelmezése és bírósági perben való ellenőrzése, felülvizsgálata!   (Külföldön dolgozók, külföldön élő magyarok számára van egyszerűsítés, de a Holland, Németország, Ausztria fizetések összege miatt ritka lesz a személyes költségmentesség.)   A változás a 2017.évi  CXXVIII. tv.-ben fogalmazódik meg.

 

Pereskedés végeredménye ma sötét ló, a költségmentesség külön procedúra!

 

Vita, bírósági per az emberektől komoly pénzkiadásokat igényel, melyek csökkenthetőek valós körülmények bemutatásával, vagy jó döntések sorozatával!   (Első döntés, első kérdése: Valóban van 1-3 Mft-ja egy bírósági perre? Második döntés: Tenni kell a  jogvita elburjánzása ellen.)

 

Szakmai és ügyismereti álláspontunk, hogy 2018 éve már a jogvita, bírósági per hatékony lezárásában a jó döntés és a komplex kommunikáció a meghatározó.

Folyamatos vita és peres szakmai ügyfélszolgálat biztosított irodánknál a magyar állampolgárok számára, hogy jó döntéssel, jó megoldást érjenek el! Információk  és döntések 2018!

 

Magyar emberek számára a bírósági per nem számít olcsó szolgáltatásnak, a költségkedvezmény hiányában sokan elesnek a bíróság előtti elbírálás lehetőségétől!

( Szigorodott a bíróság figyelme a már egyszer megadott költségmentesség, költségkedvezmény utólagos kontrolljában az új szabályok szerint.)

 

 

A vita kimenetele (polgári perek előtti viták, magánszemélyek közötti viták stb.) elsősorban a fél döntése, felkészült komplex kommunikációs stratégiáján múlik.

Az új szabályozásban az önállóan bírósághoz forduló fél részletes tájékoztatást kap a bíróságtól a költségkedvezmények kérelmezésének lehetőségeiről.

 

Érdemes figyelemmel átgondolni, van-e reális tartalma egy ilyen kérelemnek?!         

Személyes költségmentesség kérelmezése, költségkedvezmény kérelmezése kifejezetten a benyújtott kérelem tartalmához kötött.   Per közben a költségmentesség elveszthető. Információk fontosak!

 

2018-ban a költségmentesség új szabályai egyértelművé teszik, olcsóbb és jobb a bírósági per elkerülése, bírósági peren kívüli eljárás  választása a vita rendezésére!

Szakembereinkkel könnyen áttekinthető, hogy a vita dolgos és  komoly időszaka a stresszkezelés és kommunikációs stratégia megvalósítása, a vita párbeszéd beindítása, a szakkérdések és vélelmek letisztítása.

 

 

Bírósági peren kívüli megállapodás, annak szakembereinkkel előzetesen kidolgozott egyezsége könnyen alakítható már át végrehajtható okirati formába.

Bírósági peren kívüli megállapodást elérni, az odavezető szakmai út időt és szaktudást igényel.

(Munkacsoportunk és szakmai partnerei komplex képzési anyagot és módszertant dolgoztak ki a leendő igazságügyi közvetítő szakembereknek (ügyvédek, bírók, mediátorok,, szakmediátorok továbbképzése) a magyar jogesetek, vitaesetek tanulságaiból is merítve: TFKKE mediáció, Országbíró féle komplex vitarendezési szakkommunikációs program)

 

A fekete árnyalatai egy egyezséggel változhatnak egy bírósági ügyben is! Az ügyfél döntése az első pillanattól meghatározó lesz.

 

 

A bírósági per átlagos jövedelemmel, átlagos magyar vagyoni helyzetben az emberek számára túlzóan magas költségekkel, alig viselhető előlegzett költségekkel jár. (Régi perek összes kiadása meghaladhatta az 1-3Mft kiadási összeget 3-5 év alatt.)

 

Az új évben is számíthat ránk!

Per szándéka ma, kiadás holnap! Magyarország településeiről bejelentkezhet vitás ügyével! Akta és vita megbízható irodája vagyunk Magyarországon 2018-ben is!

Megbízásokat a konkrét peres ügyek előtt, vagy bírósági perekben elfogadjuk a bírósági per kiváltása szakmai meggyőződésével.

 

Kérjen időpontot: 06-302-164-102 (10-18h munkanapokon) Jelentkezzen be e-mail-ben: ugyek.perek@index.hu

 

 

Reklámok

Ügyfélbarát ismeretbővítő és reklám lap!

Az oldalon megjelölt tájékoztatás az informatikai lehetőségek miatt nem teljes körű!

Részletes tájékoztatásért jelentkezzen be az első személyes megbeszélésre, saját kérdésével!

Népszerű ismeretbővítő és reklám oldal!

Ügyfélbarát szolgáltatás az embereknek Magyarországon!

 

FELHÍVÁS EMPÁTIÁVAL BÍRÓ SZAKEMBEREKNEK! LEGYEN SZAKMAI PARTNERÜNK!

Szakterületükön jártas, empatikus szakemberek részére felhívás!

 

A szakértők első kézből szakmai háttere több tradícióval rendelkező szakmai vállalkozás és a CERI Jogvitakultúra műhely összefogásán alapul.

Több társadalmi szervezet érdekvédelmi irodájának szakmai hátterét biztosítja. (Autóklub mintájára stb.)

Irodánk szakértői és szakemberei örömmel segítenek egy kiváló és az ügyfelek számára megnyugtató garanciát jelentő kezdeményezést, amely az emberek problémái és a közérthető megoldás keresztmetszetét teremti meg.

 

Ha Ön megbízható szakember és figyelemmel fordul az emberek problémái felé!

Jelentkezzen szakmai partnernek 2019 évben!

Időszakonként közzétesszük, hogy egész országból jelentkező szakemberek számára, mely szakterületekről fogadunk el jelentkezéseket rövid, lényegre szorítkozó önéletrajzzal és ügyfélbarát szemlélettel!

Jelentkezzen ha Ön szakmáját gyakorolni képes, tájékoztató és operatív módon képviselni tudó (referenciák) szakember a következő szakmai területeken:

– Kapcsolattartás helyszín üzemeltetés (elvált szülők részére)
– Párkapcsolati mediátor, aktív tréning alkalmazásokkal
– Pszichológus aktív terápiás gyakorlattal családok részére
– Igazságügyi szakértő (pénzügy,ingóságok értékének becslése stb.)

-Könyvelő, családi cégek ismerője, agilis és fiatal

-Igazságügyi ingatlanforgalmi értékbecslő

-Agilis fiatal empátiával rendelkező ügyvéd vidékről és Budapestről, agilis és humánus volt bíró

Szívesen fogadjuk és alsó, illetve felső korhatár nélkül egyéb területről is kapcsolatfelvételre a jelentkezőket!

szakertok.iroda@index.hu

 

Egyetemi hallgatók számára gyakornoki lehetőség!

Ne a könyvekből ismerje meg az emberek életét, emberek ügyeit!

Gyakorlattal rendelkező hallgatóból lehet később igazi szakember!

Minden érdeklődőt szívesen fogadunk egy első beszélgetésre! (Francia-angol – német nyelvvizsga lehet előny!)

Jelentkezés: szakmai.hr@webmail.hu

 

Hasznos kifejezések peres ügyeiben!

közös tulajdon, per költségei, közös tulajdon megszüntetése, közös tulajdon értékesítése, közös tulajdon használata, ügyfélszolgálat balaton, bírósági kereset beadása, ügyvéd, munkajogász, munkajog, bírósági tárgyalás, bírósági kereset benyújtás, közös tulajdon árverezése, lakáshasználat, túlhasználat, birtokvédelem, elbocsátás, felmondás gyes alatt, elbocsátás végkielégítés, munkaügyi per kártérítés, igazságügyi mediátor, mediátor veszprém, haszonélvezeti jog, ajándék visszakövetelése, ügyvédi költségek, mediátor győr, mediátor kecskemét, ügyfélszolgálat budapest, kártérítés ügyintézése, házassági bontóper, munkajogi per, szerződés megszegése, megállapodás megszegése, meghiúsult adásvétel, meghiúsult ingatlan adásvételi szerződés, közös tulajdon végrehajtása, közös tulajdonú ingatlan költségeinek viselése, kártérítési per, kártérítési tanácsadás, közös tulajdon szabályai, házastársi közös tulajdon, örökölt közös tulajdon, örökösök közötti per, örökösök közötti mediáció

Legutóbbi bejegyzések

Ügyfelek

  • 90 509 hits

Fogalmak, amelyekkel peres ügyekben, mediátori eljárásokban találkozik

igazságügyi szakértő, épület kár ügyintézés, műszaki állapotfelmérés, ingatlan állapotfelmérés, üzleti mediáció, üzleti mediátor, ingatlan műszaki felmérés, ingatlan szakértő, alvállalkozói követelés érvényesítése, kivitelezői károk, üzleti kapcsolat megőrzése, gazdasági bírósági per, kivitelezővel szembeni per, végrehajtás elkerülése, végelszámolás megelőzése, csőd helyett, szerződésszegés ügyintézése, ingatlanszakértő, franchise per, garancia per, szavatosság, szavatossági per, megrendelői vita, követelés érvényesítése, építésügyi szakértő, építésügyi szakértés, költségszakértő, építési költségvetés, per előkészítés, utólagos költségvetés, épület szakértés, kivitelezői kártérítési per, tervezői per, kártérítési elszámolás, adósságrendezés, gazdasági egyezség, agrár kár, épület süllyedés, statikai hiba, beázás szomszédtól, mérnöki szakértés, épület műszaki kár, társasházi per, rejtett hiba perindítás, építkezés hiba, kivitelezővel szemben kártérítés, üzletrész felértékelés,gyermekelhelyezés, gyermekelhelyezési per, gyermekelhelyezés feltételei, gyermekelhelyezés megváltoztatása, vagyonmérleg válásnál, gyermekelhelyezés apánál, kapcsolattartás szabályozása, rokontartásdíj igénylése, asszonytartás iránti per, asszonytartás, házassági szerződés megszegése, párkapcsolati válság, gyermektartásdíj nem fizetése, házassági vagyonszerződés megszegése, kapcsolattartás akadályozása, megállapodás megszegése, egyezség megszegése, válási egyezség megszegése, fizetési meghagyásos eljárás, gyermektartásdíj végrehajtása, házassági vagyonjogi szerződés felbontása, gyermektartásdíj megváltoztatása, gyermektartásdíj felemelése, gyermekláthatás akadályozása, gyermekláthatás jogszabályai, vagyonmegosztás, vagyonmegosztási megállapodás megszegése, kiköltözés közös ingatlanból, válási tanácsadás, családjog, gyermektartásdíj megelőlegzése, válási mediátor, válás, házasság felbontása, válóper, vagyonmegosztási per, gyermekelhelyezés és kapcsolattartás
%d blogger ezt kedveli: