ELSŐ KÉZBŐL – BÍRÓSÁGI PEREK, JOGI ÜGYEK, VITA LEZÁRÁSA.

Járjon egy lépéssel előbbre a problémás ügyeiben! Vita és per, jogvita és gazdasági vita az emberek életében! Jogtudatosság erőssége a jogkövetés elősegítése alapja!Per szándéka ma, kiadás holnap! Magyarország településeiről bejelentkezhet vitás ügyével! Akta és vita megbízható irodája vagyunk Magyarországon 2018-ben is! Megbízásokat a konkrét peres ügyek előtt, vagy bírósági perekben elfogadjuk a bírósági per kiváltása szakmai meggyőződésével. Segítőkész ügyfélszolgálat, ügyfél érdekvédelem és jogtudatosság növelése, időpont kiválasztás lehetősége a jogviták, peres ügyek megoldása érdekében! Jelentkezzen saját peres ügyével, jogvitájával! Építési jogviták – válások, vagyonmegosztások, örökség és hagyaték vitái, devizahitel és elszámolások vitái, egészségügyi jogsérelmek, Strasbourgban beadandó ügyek előkészítése, szaktárgyalási trend és egyezségi lehetőségek a vitás ügyeiben! Kérjen időpontot: 06-302-164-102 (10-18h munkanapokon) Jelentkezzen be e-mail-ben: ugyek.perek@index.hu Budapesten és vidéken ügyek és perek! Foglalkozunk a Németországban dolgozók jogvitáival, eseteivel.- Az Ön ügye fontos számunkra! Jobb a bírósági per kiváltása szakértői munkával. JOGVITA RENDEZŐ, BÍRÓSÁGI PER EGYEZSÉGI SZAKÉRTŐ ÉS TÁRGYALÓ IRODA a Londonban, Egyesült Királyságban dolgozók esetei számára Magyarországon. Németül, angolul beszélnek kollégáink.

Vita-Ügy-Per, emberi életek mehetnek tönkre a konfliktusok között! Új perrendtartás a hatékony lezárás, perelterelés céljával született meg!

Társadalom értékes alapegysége a család.   Élethelyzetek, konfliktusok azonban egész emberi életet átszövik, körülveszik.

 

Ahol vagyon van abból erednek viták, ahol vagyon nincs, akkor az egyéb emberi különbségtétel a fő kiváltó ok.

Vita az üdülők között, vita az ügyfelek között, vita a háztulajdonosok között stb.

 

Szélsőséges példa erre, hogy a hajléktalanok egymással vitáikkal alakítják ki, saját belső hierarchiájukat kis csoportjaikban. (Ordítozás, hangoskodás, verekedés az utcán stb.)

 

 

Emberek életében ezek a viták találhatnak jó megoldást, egyezséggel a konfliktusok rendezése után, vagy kiszolgáltatott módon érheti őket a bíróság perrendtartása, majd a bíróság jogszerűségre építő ítélete!

 

2003 óta közvetlenül, 1992 óta közvetetten folyamatosan dolgozunk az emberi élethelyzetek konfliktusainak, vitáinak, peres eljárásainak feloldásán, a tárgyalás és kommunikáció elsődlegességével.

Szakmai felfogásunkban a kialakuló vita egy kommunikációs alagút, amely egyre mélyebbre visz, legvégén kiadásokkal, károkkal lehet csak felszínre kerülni belőle.

 

Vita az életben mindenkit többször elér, születéstől a  haláláig terjedő időszakban!

Haláleset után a hagyaték sok követelést, vitát hozhat létre.

Haláleset után a hagyaték sok követelést, vitát hozhat létre.

 

Piaci tapasztalataink több ezer jogeset megismerése, azok belső konfliktusainak részletes bemérése után fogalmazódnak meg.

Ezek között az egyik, hogy a magyar emberek vitáiban a kommunikációs alagútból, több felszínre vezető elágazás van, ahol nem a jog, hanem az érzelmek, indulatok, racionális gondolkodási képesség szab irányt egy perben álló embernek, vitában álló félnek.

 

 

A vita-konfliktus – ügy-per vonulat a magyar emberek kultúrájának alapesete.  Túlterhelve a bíróságot, amely ezután kénytelen a száraz (néhol embertelen) formaságok és jogszerűség mögé behúzódni.

 

Mielőtt bárki túl emelkedettnek tartaná a gondolatot, saját esetét helyettesítse be, komoly érdekeket, érzelmeket megsértő esetekből.(Munkahelyi kirúgás, kár a családi házban, rokonok és örökség ügye stb.)

 

Bírósági perek elkerülése jogkövető módon: mediátori szaktanácsadó irodákkal lehetséges!

Bírósági perek elkerülése jogkövető módon: igazságügyi mediátori szaktanácsadó irodákkal lehetséges!

 

Irodánk fő feladata, hogy az ügyfelei felismerjék a kijáratot a kommunikációs alagútból (dübörgő intézményi, jogszabályi, hatósági hálóba gabalyodva stb.), majd szakembereink munkájával a kijáraton kijussanak a vitából.

Annál nagyobb az esély a kialakuló konfliktus és vita megoldására (üzleti vita, jogvita, érdekvita, érzelmi vita stb.), minél rövidebb idő alatt keresik meg az ügyfelek az egyezség szakértőit, köztük akár irodánkat!

 

 

Egy általános vonal a hétköznapok eseteiben a vita-konfliktus-ügy-per  kifejlődése, ahol a beavatkozó hatóságok, ügyvédek, bíróságok hozzájárulnak a folyamat ilyen irányú kifejlődéséhez.  (Méltányosság, igazságosság, emberi együttérzés hiányai a jogalkalmazás rendszerében.)

Ügyfélként a kiadások, illetékek nőnek, az érdekek szembefordulnak, új sérelmek jönnek létre.

 

Profi vitarendezés, szakmai jogvita rendezés egészíti ki szakmai munkájában a jogszerűséget a hiányzó elemekkel.

 

Szakembereink munkájuk során megvilágítják a szereplőknek, hogy vita hagyományos vonulata milyen hátrányokkal jár, s hol találhatják meg közös erővel az útelágazást, a vitából, ügyből, perből kivezető lehetőséget – a profi vitarendezés egyezségével!

 

 

 

Profi vitarendezés egyezsége átvezet a jog és az élet alagútjain!

Profi vitarendezés egyezsége átvezet a jog és az élet alagútjain!

 

 

Ebben az eljárásban, felkészült szakember előtt és párbeszéd vezetésével, a felek juthatnak el a megoldás megfogalmazásáig!

Éppen ebből következik, hogy a profi jogvita rendezés lehetősége ott van a vita első percétől a bírósági ítélet előtti, bizonyításokat berekesztő tárgyalás napjáig!      

 

 Döntsön jól, keressen bennünket Magyarországról, vagy külföldről!

 

 

Reklámok

Alapinformációk

This entry was posted on 2016-11-27 by in ADR szakértők, Ajándék és visszakövetelése, Akta, Öröklés, Örökség, Új Pp. hatásai, Ügyek 2018, Üzleti vitarendezés, Bírósági ügy, Bírósági per, Bírósági perek, Bírósági perek kiváltása, Bírósági tárgyalás előtt, Biztosító és káreset jogvita, E-perek, Egészségügy perei, Egyezség hagyatéki ügyekben, Egyezségek haláleset után, Egyezségek szakértelemmel mediáció, Első magyar-angol jogvitarendező, Első magyar-német jogvitarendező, Hagyaték perei, Hogy áll az ügye?, Hol a jó megoldás?, Jogi ügyem, Jogi esetek, Kártérítés ügyei, Költségszakértő a költségek szakértője, Mit tegyek?, Munkaügyi perek, Panel ügyek, Perben emberek bíróságon, Perek ma, Perrendtartás gyakorlata, Perrendtartás hatása, Piaci alapú mediáció, Ptk. hatásai, Személyiségi jogok sérelmei, Szomszédok perei, Társasházi perek, Testvérek közötti perek, Testvérek közötti perek, viták, Válóper, Vállalkozások peres ügyei, Vita, Vita az életben, Vita emberek között, Vitatott ajándékozás and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , .

Navigáció

Szakterületükön jártas szakemberek részére FELHÍVÁS!

A szakértők első kézből szakmai háttere több tradícióval rendelkező szakmai vállalkozás és a CERI Jogvitakultúra műhely összefogásán alapul.

Irodánk szakértői és szakemberei örömmel segítenek egy kiváló és az ügyfelek számára megnyugtató garanciát jelentő kezdeményezést, amelyet egy civilkutató alapítvány és érdekvédelmi szervezetek indítottak el.

Szívesen vállaljuk önként a társadalmi kontrollt, hiszen célunk az ügyfelek, a megbízók hatékony kiszolgálása, kerülve a felesleges, vagy az indulataik miatt vakvágányra vezető megoldásokat!

Magyarországon a Magyar Szakértők megbízhatóan, referenciákkal végzik a munkájukat!

2013

Időszakonként közzétesszük, hogy egész országból jelentkező ügyfeleink számára, mely területekről fogadunk el jelentkezéseket rövid, lényegre szorítkozó önéletrajzzal és ügyfélbarát szemlélettel!

Jelentkezzen ha Ön szakmáját publikálni képes, tájékoztató és oktató szinten is képviselni tudó (referenciák) szakember a következő szakmai területeken:

- Kapcsolattartás helyszín üzemeltetés (elvált szülők részére)
- Párkapcsolati mediátor, aktív tréning alkalmazásokkal
- Pszichológus aktív terápiás gyakorlattal családok részére
- Igazságügyi szakértő (pénzügy,ingóságok értékének becslése stb.)

Szívesen fogadjuk és alsó, illetve felső korhatár nélkül egyéb területről is kapcsolatfelvételre a jelentkezőket!

eumediator@vipmail.hu

Hasznos kifejezések peres ügyeiben!

közös tulajdon, per költségei, közös tulajdon megszüntetése, közös tulajdon értékesítése, közös tulajdon használata, ügyfélszolgálat balaton, bírósági kereset beadása, ügyvéd, munkajogász, munkajog, bírósági tárgyalás, bírósági kereset benyújtás, közös tulajdon árverezése, lakáshasználat, túlhasználat, birtokvédelem, elbocsátás, felmondás gyes alatt, elbocsátás végkielégítés, munkaügyi per kártérítés, igazságügyi mediátor, mediátor veszprém, haszonélvezeti jog, ajándék visszakövetelése, ügyvédi költségek, mediátor győr, mediátor kecskemét, ügyfélszolgálat budapest, kártérítés ügyintézése, házassági bontóper, munkajogi per, szerződés megszegése, megállapodás megszegése, meghiúsult adásvétel, meghiúsult ingatlan adásvételi szerződés, közös tulajdon végrehajtása, közös tulajdonú ingatlan költségeinek viselése, kártérítési per, kártérítési tanácsadás, közös tulajdon szabályai, házastársi közös tulajdon, örökölt közös tulajdon, örökösök közötti per, örökösök közötti mediáció

Legutóbbi bejegyzések

Ügyfelek

  • 83,419 hits

Fogalmak, amelyekkel peres ügyekben, mediátori eljárásokban találkozik

igazságügyi szakértő, épület kár ügyintézés, műszaki állapotfelmérés, ingatlan állapotfelmérés, üzleti mediáció, üzleti mediátor, ingatlan műszaki felmérés, ingatlan szakértő, alvállalkozói követelés érvényesítése, kivitelezői károk, üzleti kapcsolat megőrzése, gazdasági bírósági per, kivitelezővel szembeni per, végrehajtás elkerülése, végelszámolás megelőzése, csőd helyett, szerződésszegés ügyintézése, ingatlanszakértő, franchise per, garancia per, szavatosság, szavatossági per, megrendelői vita, követelés érvényesítése, építésügyi szakértő, építésügyi szakértés, költségszakértő, építési költségvetés, per előkészítés, utólagos költségvetés, épület szakértés, kivitelezői kártérítési per, tervezői per, kártérítési elszámolás, adósságrendezés, gazdasági egyezség, agrár kár, épület süllyedés, statikai hiba, beázás szomszédtól, mérnöki szakértés, épület műszaki kár, társasházi per, rejtett hiba perindítás, építkezés hiba, kivitelezővel szemben kártérítés, üzletrész felértékelés,gyermekelhelyezés, gyermekelhelyezési per, gyermekelhelyezés feltételei, gyermekelhelyezés megváltoztatása, vagyonmérleg válásnál, gyermekelhelyezés apánál, kapcsolattartás szabályozása, rokontartásdíj igénylése, asszonytartás iránti per, asszonytartás, házassági szerződés megszegése, párkapcsolati válság, gyermektartásdíj nem fizetése, házassági vagyonszerződés megszegése, kapcsolattartás akadályozása, megállapodás megszegése, egyezség megszegése, válási egyezség megszegése, fizetési meghagyásos eljárás, gyermektartásdíj végrehajtása, házassági vagyonjogi szerződés felbontása, gyermektartásdíj megváltoztatása, gyermektartásdíj felemelése, gyermekláthatás akadályozása, gyermekláthatás jogszabályai, vagyonmegosztás, vagyonmegosztási megállapodás megszegése, kiköltözés közös ingatlanból, válási tanácsadás, családjog, gyermektartásdíj megelőlegzése, válási mediátor, válás, házasság felbontása, válóper, vagyonmegosztási per, gyermekelhelyezés és kapcsolattartás
%d blogger ezt kedveli: